Στην IronVap.gr χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Θέλω να μάθω περισσότερα 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η εταιρεία IRON VAP (εφεξής «ο Διοργανωτής»), διοργανώνει ένα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, από 15/3/2022 στις 11:00 π.μ. έως 5/4/2022 στις 11:59 μ.μ. (εφεξής «Διάρκεια του Διαγωνισμού»), ο οποίος είναι προσβάσιμος στην επίσημη σελίδα της iron vap στο FACEBOOK. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα στις 12/4/2022. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθεί 1 (ένας) νικητής και 3 (τρεις) αναπληρωματικοί.

Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από Facebook. Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν κάνει like την officialFacebook σελίδα της iron vap https://www.facebook.com/ironvapofficial , έχουν αφήσει κάποιο σχόλιο κάτω από το post του διαγωνισμού και αποδεχθούν τους παρόντες όρους, διαθέσιμους έως 12/4/2022. 

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν ένας τυχερός (1) και τρεις (3) αναπληρωματικοί. Ο τελικός νικητής θα κερδίσει έναν (1) ατμοκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 2.1 Έννοια του συμμετέχοντα (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»)

Προκαταρκτικά, υπενθυμίζεται ότι οι παρόντες Όροι του Διαγωνισμού (εφεξής οι «Όροι») μπορούν να προβληθούν ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, και υπάρχει υπερσύνδεσμος της συγκεκριμένης σελίδας αναρτημένος στην περιγραφή του διαγωνισμού στο Facebook.

Η πράξη της συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων καθώς και συμμόρφωση με τις διατάξεις του.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ανοικτή σε οποιοδήποτε πρόσωπο άνω των 18 ετών που διαμένει στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των υπαλλήλων του Διοργανωτή καθώς και των μελών του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντός τους (γονείς, αδέλφια ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό).

Οποιοσδήποτε συμμετέχων κάτω των 18 ετών και / ή ο οποίος δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα πρέπει να λάβει την προηγούμενη άδεια ενός γονέα ή κηδεμόνα για να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό και για την αποδοχή των Όρων. Ο Διοργανωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από οποιονδήποτε ανήλικο ή συνεπικουρούμενο συμμετέχοντα να τεκμηριώσει την εν λόγω εξουσιοδότηση και, εάν είναι απαραίτητο, να αποκλείσει έναν συμμετέχοντα ο οποίος δεν μπορεί να τεκμηριώσει την εν λόγω εξουσιοδότηση.

2.2 Δεδομένα συμμετεχόντων

Οι ονομαστικές πληροφορίες που αφορούν τους Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό προορίζονται για χρήση από τον Διοργανωτή για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, και ιδίως για την οργάνωσή του, λαμβανομένης υπόψη της συμμετοχής του Συμμετέχοντα, για τη διαχείριση της παράδοσης του Δώρου, καθώς και, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων έχει συναινέσει, για την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφορών και εμπορικών ειδήσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Διοργανωτή.

Oι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους στη φορητότητα και να λάβουν την διόρθωση, την ενημέρωση, την πρόσβαση ή τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (sales@iron-vap.gr).  Μπορούν επίσης να παραπέμψουν την υπόθεση στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr ).

Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω πληροφορίες δεν διατηρούνται μετά το πέρας του Διαγωνισμού, εκτός αν οι Συμμετέχοντες παράσχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους ώστε οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Συμμετεχόντων αναφορικά με τα προϊόντα και τις προσφορές του.

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης στην αποστολή εμπορικής ενημέρωσης, ο Συμμετέχων μπορεί επίσης να κάνει κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από τον Διοργανωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες και προκειμένου να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του, ο Συμμετέχων καλείται να συμβουλευτεί την Πολιτική «Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα» που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Διοργανωτή: https://iron-vap.gr/content/11-asfaleiaprosopikadedomena .

2.3 Εγκυρότητα της συμμετοχής

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τον Συμμετέχοντα πρέπει να είναι έγκυρα και αληθή, επί ποινή αποκλεισμού από το Διαγωνισμό και, κατά περίπτωση, απώλειας της ιδιότητας του νικητή.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει ότι οι νικητές συμμετείχαν στον Διαγωνισμό υπό προϋποθέσεις συμμορφούμενες με τους Όρους, ενώ οι μη συμμορφούμενες εγγραφές των συμμετεχόντων θα έχουν ως αποτέλεσμα τον αποχαρακτηρισμό των νικητών και την ακύρωση των κερδών τους.

Ως εκ τούτου, οι Συμμετέχοντες επιτρέπουν όλους τους ελέγχους που αφορούν την επαλήθευση της ταυτότητας, της ηλικίας, της ταχυδρομικής διεύθυνσης ή τη νομιμότητα και την εντιμότητα της συμμετοχής τους. Οποιαδήποτε ψευδής δήλωση, ψευδή στοιχεία ταυτότητας ή ψευδής διεύθυνση θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό του Συμμετέχοντα.

Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης του μηχανισμού του προσφερόμενου Διαγωνισμού, ιδιαίτερα όταν αυτή λαμβάνει χώρα με σκοπό την τροποποίηση των αποτελεσμάτων ή την άσκηση επιρροής, μέσω αυτοματοποιημένου ή αθέμιτου μέσου, στην εκλογή των νικητών.

Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει τον Διαγωνισμό, εν όλω ή εν μέρει, εφόσον προκύψει ότι διαπράχθηκε απάτη οποιασδήποτε μορφής, ιδίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, στο πλαίσιο της συμμετοχής ή της ανάδειξης των νικητών.

Αν αποδειχθεί ότι ένας Συμμετέχων έχει κερδίσει το έπαθλο-δώρο παραβιάζοντας τους Όρους, με δόλιο τρόπο ή με μέσα άλλα από εκείνα που προβλέπονται στη διαδικασία που περιγράφεται από τον Διοργανωτή στον Ιστότοπο ή από τους Όρους, το εν λόγω βραβείο δεν θα απονέμεται σε εκείνον και θα παραμένει στην ιδιοκτησία του Διοργανωτή, με την επιφύλαξη των νομικών διαδικασιών που μπορούν να ασκηθούν κατά του Συμμετέχοντα από τον Διοργανωτή ή από τρίτους.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε Συμμετέχοντα να συμμετέχει στον διαγωνισμό χρησιμοποιώντας πολλαπλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή πολλαπλά προφίλ Facebook καθώς και μέσα από λογαριασμό συμμετέχοντα ο οποίος δημιουργήθηκε προς όφελος τρίτου. Η συμμετοχή θα πρέπει να δηλωθεί από το ίδιο πρόσωπο με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τον ίδιο λογαριασμό Facebook.

 Ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα δεδομένα κίνησης και σύνδεσης στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, ιδίως το αναγνωριστικό (διεύθυνση IP) του υπολογιστή που χρησιμοποιείται από έναν Συμμετέχοντα, προκειμένου να καταρτίσουν ανώνυμες στατιστικές επισκέψεων του Ιστοτόπου, να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του Ιστοτόπου και να επαληθεύσουν τη νομιμότητα και την αμεροληψία της συμμετοχής στον Διαγωνισμό και την τήρηση των Όρων, ιδιαίτερα με σκοπό την αποτροπή ή τον εντοπισμό τυχόν αυτοματοποιημένων αιτήσεων στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη αποστολή πρόσκλησης προς τρίτους, τα οποία θα είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του εν λόγω Συμμετέχοντα από το όφελος ενός δώρου και θα εξέθεταν τον Συμμετέχοντα σε νομικές διαδικασίες που ενδέχεται να ασκηθούν εις βάρος του από τον Διοργανωτή ή από τρίτους. Κατά περίπτωση, ο Διοργανωτής μπορεί να καταστήσει τα εν λόγω δεδομένα κίνησης διαθέσιμα σε τρίτους ή σε δημόσιες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Η εταιρεία θα ανακοινώσει τον νικητή μέσω facebook post την Τρίτη 12/4/2022, αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον νικητή και, εφόσον χρειαστεί, με τους αναπληρωματικούς.

Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα και οι εν λόγω συμμετοχές θα ακυρώνονται. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, socialmedia. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

Οι νικητές με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν και στη δημοσίευση της νίκης τους στην σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας στο Facebook.

 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό πρέπει να έχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα λογαριασμό στο Facebook. Στην επίσημη σελίδα της iron vap στο Facebook, προκειμένου να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων πρέπει:

  • Να έχει κάνει like την official Facebook σελίδα της iron vap: https://www.facebook.com/ironvapofficial

  • Να έχει αφήσει κάποιο σχόλιο που δεν θα έιναι προσβλητικό, υβριστικό ή αντικείμενο με τις κείμενες διατάξεις στο post Διαγωνισμού.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητών ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της άνω εταιρείας. Η δε υποχρέωση της άνω εταιρείας εξαντλείται στην παράδοση αυτών.

Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.

Ο νικητής του Διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του επάθλου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στους νικητές κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία iron vap δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης οποιουδήποτε δώρου με ισοδύναμο δώρο σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του αρχικά σχεδιασμένου δώρου, χωρίς η αντικατάσταση αυτή να μπορεί να συνεπάγεται ευθύνη του Διοργανωτή.

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ

4.1 Ανάδειξη νικητών

Ο νικητής  θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά ή μέσω messenger επικοινωνίας, όπου και θα του ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθεί σχετικά με την παραλαβή του δώρου του.

Ο νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.

Ο νικητής εάν δεν απαντήσει στην τηλεφωνική επικοινωνία ή στην επικοινωνία μέσω messenger ώστε να μας ενημερώσει για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση & Τ.Κ.) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η άνω εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τους αναπληρωματικούς.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

4.2 Παραλαβή Δώρων

Τα βραβεία/ Δώρα που κέρδισαν οι νικητές θα αποσταλούν εντός 2 εβδομάδων (14 ημερών).

Το δώρο μπορεί να παραληφθεί από κάθε νικητή κατόπιν συνεννόησης με την ως άνω εταιρεία από το κατάστημα της iron vap. Το δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο ίδιος δε μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του δώρου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή των δώρων.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΥΘΥΝΗ

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν δυσλειτουργίας του «Διαδικτύου» η οποία εμποδίζει την πρόσβαση στον Διαγωνισμό ή την ομαλή διεξαγωγή του. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τυχόν κακόβουλες πράξεις.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και αποδοχή των χαρακτηριστικών και των ορίων του Διαδικτύου, της απουσίας προστασίας ορισμένων δεδομένων έναντι πιθανής παράνομης χρήσης ή πειρατείας και των κινδύνων μολύνσεως από πιθανούς ιούς που κυκλοφορούν στο δίκτυο. Εναπόκειται σε κάθε Συμμετέχοντα να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων του και / ή του λογισμικού που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή και στο τηλέφωνό του από κάθε ενδεχόμενη επίθεση. Η σύνδεση κάθε ατόμου στον Ιστότοπο και η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται υπό την πλήρη ευθύνη του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους Συμμετέχοντες, στον υπολογιστικό εξοπλισμό τους και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα εκεί, καθώς και για τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω ζημιά στην προσωπική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση:

  • προβλημάτων στην τηλεφωνική σύνδεση,

  • προβλημάτων υλικού ή λογισμικού,

  • καταστροφής των πληροφοριών που παρέχονται από τους Συμμετέχοντες για λόγους που δεν αποδίδονται στον Διοργανωτή,

  • διακοπών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή πιθανής δυσλειτουργίας της αυτοματοποιημένης διαδικασίας κλήρωσης.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος κατά την ταυτοποίηση των βραβείων οφειλόμενη σε εσφαλμένες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τους Συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει, να επεκτείνει ή να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσει ή να αναστείλει τη διεξαγωγή του σε περίπτωση ανωτέρας βίας, χωρίς να φέρει ευθύνη ως αποτέλεσμα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον Διαγωνισμό αποτελούν ιδιοκτησία του Διοργανωτή. Οποιαδήποτε χρήση, με οποιονδήποτε τρόπο, των εν λόγω εμπορικών σημάτων και/ή των λογοτύπων απαγορεύεται αυστηρά. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημιώσεις σε περίπτωση παράνομης αντιγραφής και γενικότερα παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο, τα αντικείμενα που αναπαρίστανται, τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται, τα γραφικά και τα στοιχεία υπολογιστή και οι βάσεις δεδομένων που συνθέτουν τον Ιστότοπο, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και δεν μπορούν να εξαχθούν, να αναπαραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των τελευταίων, επί ποινή κινήσεως αστικής και/ή ποινικής διαδικασίας.

 ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το σύνολο ή μέρος των Όρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων θα κοινοποιηθεί στους Συμμετέχοντες μέσω του Ιστοτόπου της iron vap.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ο Διαγωνισμός, ο Ιστότοπος και η ερμηνεία των παρόντων Όρων διέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από τον εν λόγω Διαγωνισμό θα υπάγεται στα αρμόδια δικαστήρια.