Στην IronVap.gr χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Θέλω να μάθω περισσότερα 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τα διατιθέμενα από την εταιρεία IRON VAP προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των πολύ απλών εξαρτημάτων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο εγχειρίδιο. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντα την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία αγοράς (ή την ημερομηνία παράδοσης, εάν καθυστερήσει). Για να εγκριθεί η αξίωση εγγύησης της συσκευής, πρέπει να δώσετε μια απόδειξη/τιμολόγιο της αγοράς ή της παραλαβής(γι’ αυτό παρακαλούμε να κρατήσετε ένα από τα παραπάνω αποδεικτικά κατά τη διάρκεια της εγγύησης).

Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από την IRON VAP και προορίζονται για οικιακή χρήση έχουν εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς (ή την ημερομηνία παράδοσης, εάν καθυστερήσει). Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από την IRON VAP και προορίζονται για επαγγελματική χρήση(παραστατικό τιμολόγιο) έχουν εγγύηση 12 μηνών (εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία με την εταιρεία).

Η εγγύηση ισχύει έναντι κάθε βλάβης παρεχομένης από ελάττωμα κατασκευαστικό ή ελαττωματικό υλικό.

 • Όλοι οι πελάτες υποχρεούνται να αποσυσκευάσουν και να ελέγξουν τα είδη καθώς και να ειδοποιήσουν την εταιρία σχετικά, σε περίπτωση ελαττωμάτων εντός 14 ημερών. Μετά το πέρας των 14 ημερών θεωρείται ότι τα είδη παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.

 • Τα έξοδα μεταφοράς για επιστροφές εντός 14 ημερών, βαρύνουν την εταιρεία(Δείτε Πολιτική Επιστροφών).

 • Τα προϊόντα και τα εξαρτήματα που περιλαμβάνει πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη.

 • Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη ανάλογα με το ελάττωμα του προϊόντος, να προβεί σε άμεση επιδιόρθωσή του, χωρίς καθυστερήσεις, ή σε άμεση αντικατάστασή του, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την αντιπροσωπεία.

  Η εγγύηση υπόκειται σε περιορισμούς και δεν καλύπτει ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Συσκευή που δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω παραστατικά.

 • Οποιοδήποτε προϊόν, του οποίου ο αριθμός σειράς(serial number) έχει αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί.

 • Για τυχαία βλάβη, όπως πτώσεις, συγκρούσεις, κ.α. ή βλάβη από λανθασμένη και ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

 • Εξαρτήματα και αναλώσιμα όπως: φίλτρα, πανιά, καλώδια, βουρτσάκια και άλλα αξεσουάρ που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά.

 • Οι επιδράσεις της φυσιολογικής φθοράς, και ιδίως του ασβεστόλιθου σε λέβητες, πλάκες και άλλα συστατικά.

 • Όταν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε αλλαγές και / ή επισκευές.

 • Σε περίπτωση που ένα βοηθητικό εξάρτημα το οποίο δεν παρέχεται ή συνιστάται από τη Iron Vap προκαλέσει προβλήματα ή βλάβες στο προϊόν.

  Η περίοδος της εγγύησης για προϊόντα που επισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν είναι το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου εγγύησης του αρχικού προϊόντος. Δηλαδή, σε περίπτωση αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η περίοδος εγγύησης παραμένει αμετάβλητη, ξεκινώντας πάντα από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος που καλύπτει αρχικά η εγγύηση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Iron Vap καλύπτει εγγύηση ΜΟΝΟ σε προϊόντα που έχουν αγοραστεί από την iron vap.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! Η iron Vap δεν λειτουργεί ως γενική αντιπροσωπεία της Polti στην Ελλάδα.